Er projektpartner

Planerar ni ett byggnadsprojekt, söker en partner eller projektledning?

Bobiten AB är er samarbetspartner för både projekt- och fastighetsutveckling. Vi kan erbjuda samarbete i projektets olika skeden eller under hela projektets gång. Då byggskedet är slutfört  kan vi erbjuda fortsatt samarbete och även sköta fastighetsförvaltningen.

Vi tror på ett öppet och uppriktigt  samarbete. I det dagliga projektarbetet sätter vi upp tydliga mål så att visioner kan genomföras. Vi försöker se möjligheter i tidiga skeden, vägleda och hitta lösningar som för projektet i mål.

Kontakta gärna oss om ni har ett projekt eller kanske är intresserade av att bli ett av våra samarbetsföretag.

Genom vårt engagemang, kompetens och projektorganisation är vår ambition att vara en god samarbetspartner!